iş etiği

  • Etiğin uygulama alanlarından biri olan iş etiği, genel olarak, “iş yerinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmak” anlamını taşımaktadır. İşletmeler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, belirli bir kar sağlamak amacıyla kurulmuş ekonomik varlıklardır.
  • kim kaybetmiş? kim bulmuş?
  • türkiye de olmadığı kesin. mobing, baskı, daha fazla çalıştırma isteği en yaygın şey.