ibadet

 • islam da İbadet Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak.

  Bedeni ibadet
  Maddi ibadet
  Hem maddi hem bedeni ibadet
 • şov ve üstünlük aracı olmamalıdır.
 • Bir başkası bu konuda zorlanmamalıdır.
 • kişilerin inandıkları yaratıcıya karşı şükranlarını sunmak için gerçekleştirdikleri tapınma biçiminin tümü. ayrıca kişilere ve ellerinde bulundukları güce göre insanları ötekileştirmek için kullanılan durum.
 • dünyaya tapmamak için, dünyalı olmamak için insanın yapması gereken edimdir.
 • makam mevki için yapıldığında takıyye yapma olayı doğar.
 • Gizli saklı olanı makbuldür. Bazen instagram hesaplarında denk geliyorum. Böyle göze sokmalı laflar paylaşanlar var. Çok iticiler. Herkesin inancı kendine.