i speech kürsü

  • İngilizce başlayıp türkçe biten bir söz öbeği. *Kaynağını herkes biliyor. Benim takıldığım nokta bir insanda nasıl bu kadar fazla özgüven olabileceği. Allah, şu adamın sahip olduğu özgüvenin %10'nu bana verse yeter.