herbert george wells

  • jules verne ile birlikte bilim-kurgu edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen ingiliz yazar. gerçi wells'in tarzını daha çok bilim-kurgu/gerilim olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. çılgın bilim adamı klişesini yaratan yazarların başında gelir. onun dâhi karakterlerinin uğraşları, icatları vs. genel olarak yaratıcısının aleyhine işleyecek şekilde sonuçlanır ve bu yönüyle jules verne'e oranla çok daha karanlık bir atmosferde geçer hikâyeleri. stephen king'in de en çok etkilendiği yazarlardan biridir aynı zamanda.