henry cavill süpermene veda edişi

  • Hemen hemen bütün süpermen serilerini izlemiş biri olarak ( batman ve süpermenin yıllardır tekrar tekrar çekilip itelenmesi) Henry Cavill in süpermen rolünü bırakması haberi üzdü. Bana göre şimdiye kadar görevini yerine getiren bütün süpermen aktörlerinden en iyisiydi.