halil karaduman

  • Memleketimizin yetiştirdiği büyük bestekarlardandır. Coğrafyamızın karakter sazlarından olan kanunu en iyi yorumlayan birkaç virtüözden. Çoğu musikişinas (bkz: Devlerin Aşkı) isimli bestesini baş köşeye oturtsa da ben (bkz: Leyla) isimli bestesini çok beğenirim. Güftesi meşhur romancımız (bkz: Ahmet Hamdi Tanpınar)'a ait olan eser Kürdi makamında bestelenmiş olup Sofyan usulünde icra edilmektedir. Erken sayabileceğimiz bir yaşta kaybettik. Ruhu şad, mekanı uçmağ olsun.

    büdü: imla