güvenlik bilgi formu

  • güvenlik bilgi formları (msds) tedarik zincirinde, zincirdeki bütün aktörlere madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olan önemli iletişim araçlarıdır.

    kaynak: güvenlik bilgi formu