gençliğe hitabe

 • mustafa kemal atatürk'ün 20 ekim 1927'de türk gençliğine hitaben yazdığı öğütlerdir.


  --- spoiler ---

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  --- spoiler ---
 • tam olarak benimsedigimiz gun, gercekten guzel seylerin olacagi, ulu onderimiz ataturk tarafindan yazilmis ogutlerdir.
 • Yaşadığı dönemi durumu ve çıkarılacak dersi yapılması gerekenleri bu kadar kısa ve net anlatan çok başarılı bir yazı.
  Acaba şahsi yeteneğin bir ürünü müdür? Yoksa devlet aklı olarak çıkarılan bir metin midir?
 • Aklıma hababam sınıfı filminde geçen ve tüyleri diken diken yapan şu sahneyi getirmiş başlıktır.
 • İnsanlık tarihine iz bırakmış en harika hitabetlerden biridir. Bazı nimetlerin farkında değiliz.

  Ücretli öğretmenlik yaparken koca bir dersi sırf gençliğe hitabenin şerhine ayırmıştım.

  bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşerseniz, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağınız vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmemelisiniz!
 • atatürk'ün 1927'de tamamladığı nutkunun son sözü ve bir nebze vasiyeti niteliğindedir. ek bilgi olarak aynı yıl açılan ankara türk ocağının önünde mermer bir kaideye latin harfleriyle kazınmıştır ki bu tarih harf devriminden bir yıl öncesine tekabül eder.
 • gündem dolayısıyla kendimi kaybolmuş ve ümitsiz hissettiğim her an bana tünelin ucundan görünen ışık. her okuduğumda sırtım sıvazlanıyormuş gibi hissettirir. neredeyse 100 yıl öncesinden günümüze tuttuğu fenerin yolumuzu aydınlatması dileğiyle...