genç bakış

  • Eğitim sisteminin sorunlarını, günlük siyaseti değerlendirmek ve gençlerin de görüşlerine yer vermek amacıyla oluşturulmuş fakat yıllarca, ideolojik bataklıkta sürünen birçok gencin kendi siyasi görüşlerine meze etmeye çalıştıkları bir program olmaktan öteye gidememiş tv programıdır. Sunucunun suçu yok. Adam iyi niyetli ama bizim embesil gençlik ayarsız.

    Ben her izlediğimde başkası adına utanmak denen durumu yasıyordum.