geceye bir bilgi bırak

 • dünyanın yedi harikası'ndan biri olarak kabul edilen mısır'daki büyük piramitte'*' kaç tane taş kullanılmış biliyor musunuz? bunu merak edenler araştırma yapmış. bu piramidin yapımında her biri 3 tonluk toplamda 2 milyon 3 yüz bin adet taş blok kullanılmış. yapımının 20 yıl sürdüğünü düşünecek olursak gece gündüz her 5 dakikada bir kayayı yerine yerleştirmişler demek oluyor. zamanında 4 bin işçinin çalışmasıyla yapılan bu yapıyı eğer bugün inşa etmeye kalkarsak vinçler ve helikopterler kullanarak 1500 ila 2000 civarında kişinin en az 5 yıl çalışması gerektiği hesaplanmış. bu şekilde piramidin güncel maliyetinin de 5 milyar dolar civarında olacağı hesaplanmış. modern çağda da böylesine büyük projelerin yapıldığını biliyoruz. maliyetleri de buna yaklaşabiliyor. örneğin; new york'ta yeni inşa edilen dünya ticaret merkezi binası yaklaşık 4 milyar dolara mal olmuş. başka bir örnek verecek olursak 1931-1936 yılları arasında 'colorado nehri' üzerinde 5 yılda inşa edilen hoover barajı'nda kullanılan betonun hacmi yaklaşık olarak büyük piramit keops'taki taşlarınkine eşittir.
 • Soflarımızı süsleyen ve çoğu kişi tarafından sevilen hünkarbeğendi aslında sultan abdülaziz ve eugenie (III. Napolyon'un eşi) aşkı sayesinde türk mutfağının bir parçası olmuştur.
 • dünyada en çok resmi dili olan ülke hangisidir hiç düşündünüz mü?
  bu konuyla ilgili yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 15 milyon nüfusuyla tam 16 resmi dil kullanılan ülkenin orta afrika'da bulunan Zimbabwe olduğu belirlenmiştir. ülkenin 16 resmi dilinin yanı sıra tam 14 tane de resmi adı bulunmaktadır. hindistan'da 22 resmi dil kullanılmaktadır, ancak bunlar ulusal değil bölgesel diller olduğu için bu tartışmaya dahil edilmiyor. resmi olmayan dillere göre ise Papua Yeni Gine en fazla sayıda dilin konuşulduğu yer olarak belirlenmiştir. yaklaşık 8 milyon nüfuslu bu küçük ada ülkesinde tam tamına 851 dil tespit edilmiş. evet, yanlış duymadınız. papua yeni gine'de tam 851 farklı dil tespit konuşulduğu belirlenmiş bilimsel olarak. bu dillerden 11 tanesini konuşan kimsenin olmadığı belirtiliyor. bu anlamda papua yeni gine için dünyanın en az keşfedilmiş bölgelerinden biri diyebiliriz.
 • aşk arapça aşaka kelimesinden türemiş aşaka ise sarmaşık demek.
 • 128 milyar dolar ile 6.956.521.739.130.435 adet tuborg gold alınabilir.
 • trafik bazı ülkelerde sağdan akarken neden bazı ülkelerde soldan akar hiç düşündünüz mü? günümüzde kaç ülkede trafik soldan akar hiç merak ettiniz mi? gelin şimdi bu sorulara cevap arayalım. Arkeologlar kazılarında bundan tam 6 bin yıl önce kullanılmış taşla döşeli yolların izlerine rastlamıştır. Fakat en büyük yol ağını Roma impatorluğu kurmuştur. M.S. 200 tarihinde Britanya dahil olmak üzere Kıta Avrupası’nın çoğu Romalıların elindeydi. Bu sebeple yollarda da onların kuralları geçerliydi. İnsanların çoğunluğu sağlak olduğu ve sağlaklar için atın solundan binmek daha kolay olduğu için Romalılar yolun sol taraftan akmasına karar vermiştir. Çünkü ata binmek isteyen insanlar hem karşıdan gelen trafikle uğraşmak zorunda kalmayacaktı, hem de karşıdan gelen birine karşı kılıç çekmek daha kolay olacaktı. Avrupalılar, Romalıların bu kararından dolayı uzun yıllar boyunca trafiğin solundan seyahat etmeye devam etti. 18. yüzyıla gelindiğinde bir solak olan fransa imparatoru Napoléon Bonaparte tarafından avrupa trafiğinde çok önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Amacı gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğu kurmak olan Napolyon, Avrupa’da fethettiği bölgelerde trafiği eski Roma impatorluğu dönemindeki gibi soldan değil sağdan akmaya zorladı. Fakat Napolyon’un Avrupa’da ulaşamadığı bir yer vardı, o da Britanya'ydı. Napolyon’un bu değişiklikleriyle birlikte Britanya da yolun solunun kullanılmasını tavsiye eden bildiriler yayınlamıştır. Bu yıllar aynı zamanda kolonileşmenin hızlandığı döneme denk geldiği için Fransa ve Britanya, gittikleri yerlere kendi geleneklerini götürmüştür. Fransa’nın sömürgesi olan fas ve vietnam gibi ülkeler sağdan akan trafiği kullanırken Hindistan, Avustralya gibi ülkeler soldan akan trafiği kullanmaya başlamıştır. günümüzde hangi ülkelerde trafik soldan akıyor diye soracak olursak akıllara hemen ingiltere, hindistan, avustralya gibi ülkeler geliyor değil mi? sanılandan çok daha fazla olduğunu öğrenince şaşırmanız kuvvetle muhtemel. 2019 yılı itibarıyla tam 78 ülkede trafik soldan akıyor. bu ülkelerin nüfusu dünyanın %34'üne denk gelmektedir. bu durumu şöyle de açıklayabiliriz; dünyadaki tüm yolların dörtte birinde sollama değil sağlama yapmak durumundasınız. Hangi tarafın daha güvenli olduğu hakkında araştırmalar yapılıyor. Bir araştırmaya göre soldan akan trafik yaşlı sürücüler için daha güvenli. Bunun sebebi insanların çoğunlukla sağ göz dominant olmaları. J. J. Leeming, 1969’da sağ ve soldan akan trafikleri karşılaştırdığı çalışmasında soldan akan trafiğin kaza sayısının daha düşük olduğunu, bu yüzden daha iyi olduğunu öne sürer. Fakat Ian Watson, örneklerin küçüklüğünü eleştirerek böyle bir sonuca varmanın mümkün olmadığını iddia eder. özetlemek gerekirse hangi trafik kurallarının daha iyi, daha güvenli olduğunu söylemek güç. trafikteki en önemli ve herkes tarafından kabul edilen tek kural vardır, o da dikkattir, gerisi teferruattır.
 • nazar değmesin diye ya da iyi şans getirmesi için neden tahtaya vurulur hiç merak ettiniz mi? bu inanış çok eski tarihlere dayanan bir davranış biçimidir. pagan inanışına göre ağaçlarda periler ya da buna benzer mistik yaratıklar yaşarmış. iyi şansı ya da kötülüklerden korunmayı bu yaratıklardan talep eden insanlar da ağaca vurarak, yani onun kapısını çalarak bu isteklerini dile getirirlermiş. bu vurma eylemi genelde iki kez yapılır. iki kez olmasının sebebi; ilk vuruş talep için, ikinci vuruş da teşekkür etmek içindir. dünyanın en eski ve en yaygın inanışlarından biridir bu eylem. her ne kadar masal tadında olsa da brezilya'dan endonezya'ya, kanada'dan yeni zelanda'ya kadar dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde ve kültürlerinde hâlen tahtaya vurma ritüeli devam etmektedir.
 • Bloğumun performans raporuna baktığımda, bir yazıyı sonuna kadar okuyan kişilerin en çok Ankara ve İzmir'den olduğunu görüyorum.
 • yorulduğumuzda neden gözlerimizi ovuştururuz? bunun üç tane önemli nedeni vardır. birincisi: yorgunluk gözleri kurutur, ovuşturmak daha fazla gözyaşı üzetimini sağlar. ikincisi: yorgunluk gözlerin kapanmasına yol açar, ovuşturmak onların açık kalmasına yardım eder. üçüncüsü ise, gözleri hareket ettiren kaslarla kalp arasında bir bağlantı vardır, ovuşturmak kalbi yavaşlatır ve yorgunluk hissini azaltır.
 • gezegenler ne zaman aynı hizaya gelecek hiç düşündünüz mü? bunu düşünenler detaylı araştırmaları yapmış. bu durumun ne zaman gerçekleşeceği hesaplanmış ve bu tarih 2854 yılına denk geliyormuş. yani günümüzden 833 yıl kadar sonra. maalesef bu gerçekleşmeye şu an yaşayan insanlar tanık olamayacak(henüz ölümsüzlüğün iksiri olmadığı için böyle söylüyorum). gezegenler aynı hizaya geldiklerinde ise bazılarının söylediği gibi komplo teorileri gerçekleşmeyecek. yani çok büyük depremler olmayacak, insanlar havada süzülmeyecek, ağaçlar konuşmayacak. bu söylentilerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. sekiz gezegen ve gezegenliği ne yazık ki tartışılan plüton'cuk en son milattan önce 561 yılında yani günümüzden 2582 yıl önce aynı anda aynı hizaya gelmişler. o tarihte anadolu topraklarında kurulu lidya devletinin kralının ölmesi dışında kayda değer herhangi bir şey olmamış..
 • Shifting yaparak dil öğrenebilmek mümkündür...
 • İnsanlar değişmez. Toplumlar da.
 • Güneş kremi sürdüğünüzde ve ultraviyole ışık veren bir kamera önüne geçtiğiniz vakit kremi sürmüş olduğunuz bölgeler kömür sürmüşsünüz gibi gözükür.
 • Ultraviyole, ışındır.
 • ışın türlerinden birisi de ultraviyoledir.
 • Doğum haritası analizinizi yaparak geleceğinizde alacağınız kararların seyrini değiştirmeniz mümkündür.
 • EBA 2020 Yılının Arama Trendleri'nde ülkemizde en çok aranan kelime olmuş.
 • Bim yulaf tarlasını değiştirmiş. Önceden yulaf taneleri daha küçüktü.
  ___
  Edit. Bir de çikolata parçacıklı yulaf gelmiş bim'e. Ama içine farklı bir madde girince etkisini yitirirse diye pek tasviye etmiyorumdur. Yulafın mantığı formda kalmak, çikolata da kilo aldırır. Olur mu yani?
  ___
  Edit2. Yulafı ekmeksiz yemelisiniz. Ya da mümkünse kepek ekmeğiyle. Aksi taktirde yine formda tutma işlevinden sapacaktır.
  ___
  Edit3. Yulafın faydalarıyla ilgili makale yazayım (bkz: swh)
 • Einstein üniversitede fizik okurken sınıf arkadaşı olan (bkz: mileva marić) ile evlenmiş.

  Sosyal medyamdaki bütün paylaşımları einstein'a adamak istiyorum!..

  (bkz: el benim değil)
  (bkz: fatma anamızın eli)
 • --- spoiler ---
  Mikrodenetleyicileri mikroişlemcilerden ayıran diğer bir özellikleri gerçek zamanlı uygulamalarda çalışmalarıdır
  --- spoiler ---
/ 2