geceye bir ayet bırak

 • “Oğullarım: Gidiniz de Yûsuf’la kardeşini araştırınız, hem sakın Allah’in inâyetinden ümîdinizi kesmeyiniz; zîrâ, kâfirlerden başkası Allah’ın inâyetinden ümîdini kesmez.”
  (Kur’an, Yûsuf, 87)
 • İnsanlar onlara: Düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun. dediklerinde, bu, onların imanını artırdı ve şöyle dediler: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

  (Kur-an, Ali İmran , 173)
 • Ey insanlar işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet olarak Kuran'ı indirdik. » Yunus Suresi/57
 • ”Yeryüzünde gezin, dolaşın, peygamberlerini yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün”
  (Al-i İmran 3/37).
 • "Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, “Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın” diyordun. İçinde, Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha lâyıktı. Zeyd, eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir." azhab-37
  Hz. Muhammed in evlatlığının eşiyle evlenmesi konusunda inmiş(!) bir ayet
 • Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.)

  ahzab suresi 50. ayet
 • sol framede hebele höbele gezerken tıklayıverince hemen oturuşumu tazelediğim başlık.
  kurana abdestsiz dokunmuş sayılır mıyım hocam?
 • Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn  (Bakara 156)
 • birkaç entry hariç herkesin ponçik ponçik ayetler kastığı başlık. alın bakalım bu da benden:

  yaptıklarına bir karşılık ve allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  maide suresi 38. ayet. kaynak: diyanet.gov.tr

  he he islam barış ve adalet dini.

  edit: beni ne kötülüyorsunuz lan, adamınız gol diyor. kendi dininden haberi olmayan müslümanlara bayılıyorum, hayattaki en büyük eğlencem.
 • Herşeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter. (Petrus’un 1. Mektubu, 4:8)

  Noldu la? Niye kötülediniz? Başlıkta ayet bırak diyor. Herhangi bir kutsal kitap ismi verilmemiş. İlle kurandan mi yazacağız?
 • Allah'ın bazısını bazısına üstün kılması nedeniyle ve mallarından harcamalarından ötürü erkekler, kadınlar üzerinde hüküm sahibidirler. (Ama öte yandan da) saliha kadınlar; gönülden boyun eğenler ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri (hakları), kocasının bulunmadığı zamanda koruyanlardır. Baş kaldırmalarından endişelendiğiniz kadınlara (önce) öğüt verin, (etkili olmazsa) onları yataklarında yalnız bırakın, (o da olmazsa, son çare olarak sınırları aşmamak şartıyla) onları (iz bırakmayacak şekilde, suçlu oldukları hasebiyle) dövün. Size itaat ederlerse sakın aleyhlerine yol aramayın. (Unutmayın ki) Allah (hepinizden daha) yücedir, büyüktür.)

  nisa suresi 34.ayet
 • Oku, bla bla bla oku...
  Arayin, bulun...
 • (bkz: inşirah suresi)

  Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
  Yükünü senden alıp atmadık mı?
  O senin belini büken yükü.
  Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
  Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
  Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
  Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,
  Yalnız Rabbine yönel.
 • kitaptan sana vahyolunanı oku ve namazı da dosdoğru kıl,çünkü namaz insanı hâyasızlıktan ve kötülükten alıkoyar ankebut 45
 • Allah'a ve Resulü'ne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk/anarşi çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden (yurtlarından) sürülmeleridir.

  maide suresi 33.ayet
 • Tevbe 40: "En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma.
  (Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, "Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber" diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz birtakım ordularla onu desteklemiş, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.")
 • hiç bilenle bilmeyen bir olur mu!
 • ikra-"oku!"
  Alak suresi 1-5 (kuran'ın ilk inen ayetleridir)

 • “EY AKIL SAHİPLERİ AKLEDİN! AKLINIZI KULLANIN!”
 • "muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır."
  İnşirah süresi.
/ 2