foça

  • izmir'in güzel ilçelerindendir. Yeni ve eski olarak ikiye ayrılır. Eski foçanın evleri ve havası görülesidir.

    Yazları tatil için idealdir. Çünkü çeşme de olduğu kadar çok insan yoktur.
  • adını foklardan aldığı ileri sürülen, iklimi ayrı güzel doğası ayrı güzel, İzmir'in en güzel sahil kasabalarından biri olma özelliğini taşıyan yerdir Foça. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Eski adı Phokaia olarak bilinen Foça'da Phokaialılar zamanı Phokaialıların birçok yerde kolonizasyon kurma çabası o dönem için oldukça değerli hale gelmiş. En önemli kolonilerinden bazıları şu şekildedir: Karadeniz'deki Amysos (günümüzdeki Samsun); Çanakkale Boğazı'ndaki Lampsakos (günümüzdeki Lapseki); Midilli Adası'nda Methymna (günümüzdeki Molyvoz), Avrupa'daki Elea (günümüzdeki Velia - İtalya); Alalia (Korsika); Massalia (günümüzdeki Marsilya - Fransa)'dır. Detaylar için www.focaotel1887.com/foca sayfasını ziyaret edebilirsiniz...

    Foça'nın tarihine kısaca değinecek olursak; 13. yy'da Çaka Bey tarafından alınmış, önce Anadolu Beyliklerine sonra da Saruhanoğulları Beyliği'ne geçmiştir. 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından alınarak Foça, Osmanlı topraklarına dahil edilmiş.

    Foça adının birçok kaynağa göre foklardan ileri geldiği söylenmektedir. Çünkü Foça, Akdeniz Foklarının yaşam alanlarındandır. Bu nedenledir ki Foça 16 Özel Çevre Koruma bölgesinden biridir. Akdeniz Foku'nun yer aldığı Orak Adası ve Siren Kayalıkları çevresinde dalış yapmak, balık avlamak ve teknelerin geçmesi yasaklanmıştır.