epistemoloji

  • bilginin değerini, doğruluğunu, geçerliliğini, imkanını vb. şeyleri sorgulayan felsefe dalı.
  • Epistemoloji ya da bilgi felsefesi, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır.