epikuros

  • günümüzden binlerce yıl önce bile katı determinist evren modeline karşı çıkmış, tesadüflere yer vermiştir. büyük adamdır.