endüstri 4.0

4 entry daha

 • mekanik imalat (buhar gücü, seri üretim bantları vs.) elektrik gücü, dijital devrim'den sonra ortaya çıkan 4. endüstri devrimi ilk kez 2012 yılında hannover'da bir fuar'da isimlendirildi.
  son bir kaç yıldır oldukça fazla konuşulmaya başlandı.

  temel olarak internet'in daha yaygın kullanımı ve esnek üretim sistemlerine yönelik devrimsel kavramlar içermekte. ge, siemens gibi dev firmalar harıl harıl teknolojik altyapı geliştirmekte. içeriğine kabaca bakarsak:

  -birbirlerine internet üzerinden bağlı sürekli iletişim halinde büyük siber fiziksel sistemler (fabrikalar, makineler, üretim bantları, montaj sistemleri, ürünler vs.)

  -gelişmiş sanallaştırma, modelleme ve simülasyon altyapıları

  -dağınık sistemler içerisinde kendi kararlarını alabilen küçük üretim tesisleri. her bir tesis küçük bir parça yaparak ortaya büyük bir ürün oluşturacak.

  -gerçek zamanlı üretim:istenilen üretim'in gerçek zamanlı alınması, analiz edilmesi ve nod'lar yardımı ile üretilmesi:

  servis tabanlı imalat: internet of things iç içe bir şekilde gerçek zamanlı servis ve imalet hizmeti.

  esneklik: örneğin araba imal eden bir fabrika'nın gelen siparişlere göre hızlı bir şekilde cep telefonu üretebilecek şekilde değişebilmesi.
4 entry daha