emek göçü ve insani kalkınma

  • Küresel nüfusun %5’ini göçmen işçilerin oluşturduğunu biliyor muydunuz? Bu rakam neredeyse 323 milyon kişi anlamına geliyor ve Amerika Birleşik Devletleri’nin nüfusunu dahi aşıyor.

    Uluslararası emek göçü, insanların istihdam amacıyla bir ülkeden diğerine hareket etmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yenibir olgu değildir ve her zaman insanlık tarihinin bir parçası olmuştur. Örneğin, uluslararası emek göçü İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte göçmen toplulukların yardımıyla Avrupa’nın yeniden inşasında, Türk vatandaşlarının emeğinin de dahil olduğu itici güçlerlerden biri olmuştur. O zamandan beri ve küreselleşmenin yaygınlaşması nedeniyle işgücü hareketliliği tüm dünyada politika gündemlerinin en üst sıralarına yerleşmiştir. Günümüzde istihdam amacıyla hareket eden kişi sayısı katlanarak artmaktadır. 2000 yılında ekonomik göçmenlerin sayısı 90 milyondu. Sadece 15 yıl sonra bu sayı, %258 artarak 323 milyona çıktı. Göçmen işçilerin korunmasını sağlamaya yönelik tüm çabalara rağmen, hala pek çoğu savunmasız durumda ve göç süreci boyunca çok kayda değer risklerle karşılaşmaktadırlar.