edmund husserl

 • 19. yy da avrupa'nın çeşitli yerderinde yaşamış filozoftur.

  felsefenin, üzerinde eğreti duran tüm kuramlardan soyutlanarak kendi özüne inilmesi gerektiğini savunmuş.
  ona göre felsefenin iki kutbu vardır ve ikisi de zararlıdır: kantçılık ve metafizik. Bunlar birbiriyle çelişir ve her ikisi de felsefenin aslından uzaklaşmıştır.

  husserl bu ikisine alternatif olarak (bkz: fenomenolojicilik) kavramını ortaya atmış.

  ***
  ayrıca şu an elimde Fenomenolojiyi şerh eden bir kitabı var. daha başlamadım ama ilgi çekici.

  nur içinde yatsın, zat-ı âlilerini saygıyla anıyoruz.