duyar kasmak

1 entry daha

  • olur olmadık yerden mağduriyet çıkarma çabasıdır. belki de haklıdır fakat gerek zamanlaması gerek tavrı itibariyle iticidir.
  • bir tarafın mağdur olduğuna inanılan bir konuda, mağduriyete sebep olan eylem veya durum karşısında, olunması gerektiğinden çok daha fazla duyarlı davranarak ilgi toplamaya çalışma işi. özellikle cinsiyetçilik eleştirisi yapanların ekmek kapısıdır.
  • genelde bu duyar hep sanalda kasılır. Reelde aynı kişiden bu duyarlılığın bir zerresini bile görmezsiniz.
1 entry daha