done

  • Veri anlamındaki kelime.
  • projelerde veyahut dosyalarda kabul edilebilir taslak sunumu için kullanılır. draft ile karıştırılmamalı o tamamen taslak olarak kullanılır üzerinde tümüyle bilgiler değişebilir ama done de kısıtlıdır.