dingonun ahırı

  • İstanbul'da ulaşım için atlı tramvayların kullanıldığı yıllarda, iki at ile çekilen tramvaylara, dik Şişhane yokuşunu çıkabilmesi için fazladan atlar koşulurdu. Azapkapı'da tramvaya eklenen takviye atlar, taksim'de dingo isimli bir rum vatandaş tarafından işletilen ahırda dinlendirilir, sonra tekrar azapkapı'ya götürülürlerdi. gün içinde sürekli atların girip çıktığı bu ahırın bu durumu dolayısıyla, girenin çıkanın belli olmadığı yahut her önüne gelenin girip çıkabildiği yerler için "dingo'nun ahırı" deyimi kullanılmaya başlanmıştır.
  • (bkz: mezun olduğum lise)
    * :))))))
  • Osmanlının son dönemlerinde taksimde atlar için var olan ahır. İşletmecisi dingo olduğundan mütevellit adı dingonun ahırıdır.