deneme günceleri

  • deneme ile günlüklerin sentezini oluşturduğum makalelere verdiğim ad, ne deneme gibi uzun ve kafa yorulmuş ne de günlük gibi olaylar ve bir güne mahsus, güzel bir sentez olduğunu düşünmekteyim. buyurunuz deneme günceleri