delos problemi

  • küpü iki katına çıkarmanın mümkün olup olmadığı anlamına gelen paradokstur. bu paradoksun çözümünü molla lütfi 15. yy.da yazmış olduğu "tazifül mezbah" isimli kitabında anlatmıştır.

    buna göre;

    "küpün iki kat yapılmasının, yanına başka bir küp ilave etmek demek olmayıp onu sekiz defa büyütmek demek olduğunu" açıklamıştır. bu da 1 birim uzunluğundaki ayrıtı 3 küpkök 2 uzunluğuna çıkarır.

    molla lütfi türklerin yetiştirmiş olduğu en önemli geometri bilim insanlarından biridir.