çok şey yapmak isteyip hiçbir şey yapamamak

  • kendi problemini üreten bir davranış şekli.

    çok şey yapmak istiyorsun, bu isteğin şiddeti diğer eylemlerden vazgeçip birini tercih etmene izin vermiyor. bu tercih yapılmadığı sürece dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olunuyor. saatler, günler, haftalar geçiyor ve bakıyorsun elde kocaman bir sıfır. halbuki bir plana sadık olunsa ve bir tercih sırası oluşturulsaydı her yönden daha verimli olunacaktı.

    işte böyle bir şeydir çok şey yapmak isteyip hiçbir şey yapamamak.
    muzdarip eder, israf eder, ziyan eder.
  • daldan dala atlamanın akıbeti