çiğ düşmesi

  • Havadaki su buharının gece serinliğinde yoğunlaşması sonucu genellikle yerde, bitkiler üzerinde oluşan su damlacıklarıdır. Havanın daha da soğuması sonucu bu su damlacıkları kristalimsi bir yapıya dönüşür. Günümüzde ise en çok otomobil camlarında daha belirgin görülmektedir. Buna bazı yörelerde çiy düşmesi ya da çiğ yağması denilmektedir. Eş anlamı kırağı.