cehalet

  • İngilizceden çevrilmiştir-Cehalet bilgi ve bilgi eksikliğidir. "Bilgisiz" kelimesi, farkında olmadığı durumda olan bir kişiyi tanımlayan ve önemli bilgileri veya gerçekleri kasıtlı olarak göz ardı eden veya göz ardı eden bireyleri veya önemli bilgi veya gerçeklerden habersiz kişileri tanımlayabilen bir sıfattır. Wikipedia (İngilizce)
  • (bkz: bilgisizlik) değildir. Cehalette kasıt vardır.
  • hiçbir zaman yakamızı bırakmayacak eğitimsizlik hali.
    eğitilememezlik.