böbrek

 • vücuttaki kanı süzen organdır.
  su ve inorganik iyon dengesi sağlar.
  metabolik artıkları kandan uzaklaştırır ve idrar ile atar.
  yabancı kimyasal maddeleri kandan uzaklaştırır
  glukoneogenez yani gerektiğinde glikoz yapımını üstlenir.
  hormonel-enzimsel aktivitesi vardır.(eritropoetin, renin-anjiyotensin sistemi, 1,25-dihidroksikalsitonin)
 • (bkz: iphone 7)