bezm-i elest

  • kuran’a göre, allah insanı yaratmadan önce ruhlarını yaratmış ve onlara “ben sizin rabbiniz değil miyim?” diye sormuş. ruhlar da “ evet, rabbimizsin” demiş, tasdik ve yemin etmiş olmuşlar. elest bezmi, allah’la ruhların bu diyaloguna verilen isimdir. araf suresi’ne göre elest bezmi’nin nedeni, kıyamet günü insanlar “bizim bundan haberimiz yoktu” diyemesinler diyedir.
    alevi deyişlerinde de daha detaylı anlatılır. secde ettikleri ve kaderlerin taksim edildikleri gibi.
    bir diğer adı da galü bela'dır.