beyin

  • Erkeklerde ağırlığı 1400 gr olan; içinde 23milyar nöron* barındıran organ. Kadınlarda ise 1300 gramdır. İçinde de 19milyar nöron barındırır.
    Çalışma prensibi hücreler arasında kurulan etkin iletişime dayanır. Hücrelerin birbiri arasında kurmuş olduğu iletişim ne kadar artarsa, beyni o kadar etkin şekilde kullanmış oluyoruz.