bahri hazer

 • Bir nazım Hikmet şiiridir ayrıca can bonomo' nun da bu şiire cevaben bir şarkısı bulunmaktadır ve dinlemesi de en az şiir kadar keyif verir.

  Ufuklardan ufuklara
  ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu;
  Hazer rüzgârların dilini konuşuyor balam,
  konuşup coşuyordu!
  Kim demiş "çört vazmi!"
  Hazer ölü bir göle benzer!
  Uçsuz bucaksız başı boş tuzlu bir sudur Hazer!
  Hazerde dost gezer, e.....y!..
  düşman gezer!

  Dalga bir dağdır
  kayık bir geyik!
  Dalga bir kuyu
  kayık bir kova!
  Çıkıyor kayık
  iniyor kayık,
  devrilen
  bir atın
  sırtından inip,
  şahlanan
  bir ata
  biniyor kayık!

  Ve Türkmen kayıkçı
  dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.
  Başında kocaman kara bir papak;
  bu papak değil:
  tüylü bir koyunu karnından yarıp
  geçirmiş başına!
  Koyunun tüyleri düşmüş kaşına!

  Çıkıyor kayık
  iniyor kayık

  Ve kayıkçı
  "Türkmenistanlı bir Buda heykeli" gibi
  dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş,
  fakat, sanma ki Hazerin karşısında elpençe divan durmuş!
  O da bir Buda heykelinin
  taştan sükûnu gibi kendinden emin
  dümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.

  Bakmıyor
  kayığa
  sarılan
  sulara!
  Bakmıyor
  çatlayıp
  yarılan
  sulara!

  Çıkıyor kayık
  iniyor kayık,
  devrilen
  bir atın
  sırtından inip
  şahlanan
  bir ata
  biniyor kayık!

  - Yaman esiyor be karayel yaman!
  Sakın özünü Hazerin hilesinden aman!
  Aman oyun oynamasın sana rüzgâr!

  - Aldırma anam ne çıkar?
  Ne çıkar
  kudurtsun
  karayel
  suları,
  Hazerde doğanın
  Hazerdir mezarı!

  Çıkıyor kayık
  iniyor kayık
  çıkıyor ka...
  iniyor ka...
  Çık...
  in...
  çık..