bağımlı değişken

  • bağımlı ve bağımsız değişkenler terimleri bilimin standart terminolojisi içinde matematik ve istatistik bilim alanlarında birbirine benzer fakat fark edilir gibi değişik anlamlarda kullanılır. Vikipedi

    "Özgüven düzeyinin ' iş görüşmesine katılma' ya etkisinin incelendiği bir araştırma"
    (bkz: iş görüşmesine katılma) - Bağımlı Değişkendir.
  • bir x kadar değeri olmayan, herşeyi x'e bağımlı olarak değişen, karaktersiz, bir öyle bir böyle değişkenlerdir. karakteri gelişmemiş, bir oraya bir buraya kolayca savrulabilen insanlarla özdeşleştirilebilir
  • Zihnimde "bağımsız onu alır götürür" şeklinde kodlamıştım.

    (bkz: bağımsız değişken) 'in değerindeki değişime bağlı olarak artan/azalan değişkendir. Yani değişimi bağımsıza bağlıdır.
  • kaderi kendi elinde olmayan değişkendir. matematikten en sıkıntılı süreç hep bu bağımlılardan kaynaklanır.