arthur schopenhauer

  • Kant'ın öğrencisi, Nietzche'nin hocası pesimist filozof.

    -"dünya, var olabilecek dünyaların en kötüsüdür. eğer daha kötü olsaydı, var olabilmesine imkan olmazdı."