arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insan

 • ebu hureyre'den rivayet edilen bir hadise göre;

  "başka bir gölgenin olmadığı kıyamet gününde Allah 7 sınıf insanı arşın gölgesinde barındıracaktır.

  - Adil devlet başkanı,
  - Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,
  - Kalbi mescitlere bağlı Müslüman,
  - Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,
  - Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,
  - Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,
  - Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi."

  (Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat 2)
 • Annaaahh dediğim listedir. Yanmışım da su atanım yok.