apati

  • İngilizcesi "apathy" olan duygu ve merak eksikliği durumu. Olay ve kişilere karşı tam olarak bir duygu hissedememek, nötr kalmak ve hiçbir şeye ilgi duyamamak. Şizoid kişilik bozukluğu, şizofreni gibi psikolojik hastalıkların öncüsü olma kapasitesine de sahiptir bu probleme sahip kişiler. Dönem dönem pek çok kişi apatiyi deneyimlese de uzun vadede sıkıntılara sebep olmaktadır. Apatiye sahip kişilerle yaşam zordur maalesef çünkü içinde bulundukları durumu düzeltmek gibi bir çabaya çoğunlukla girmemeleriyle beraber sizi de aynı duruma sürükleyebilirler. Kendinizi gerçekten çaresiz hissettirir bu kişiler, özellikle de çok sevdiğiniz birisiyse.
    (bkz: şizoid kişilik bozukluğu) (bkz: şizofreni)