anarko ilkelcilik

  • diğer adıyla anarko primitivizm, uygarlığın gelişimini anarşist bir perspektif ile inceleyen ideoloji. anarko ilkelciler [anarko primitivler], insanlığın gelişmesinin tek yolunu yeniden avcı-toplayıcı olmak, ve tarımın getirdiği yerleşik düzeni, sosyal statüleri reddetmek olduğunu savunur. transhümanizm'e her bir zerreleriyle karşıdırlar.
    anarko ilkelciliğin bayrağı
  • Aydınlana aydınlana antariler arasında geziniyorum bakalım. Kusura bakmayın kirletiyorum entarilerimle ama yazmadan edemedim.
  • Zeitgeist akımı bundan çıkmış o halde çünkü, tarım komünleri organize ediyorlar ve parayı hayattan çıkarıyorlar. Zamanın (ve aslında Toplumun) Ruhu. Almanca bir kelime, tam olarak çevirisi yok. Zeitgeist bir dönemin entelektüel, kültürel, etik, politik ve belki dini atmosferini tarif etmede kullanılır. Bir anlamıyla da Zeitgeist geçmişe dönük yapılır. Yani o devrin dışına çıkmak gerekir. (Wittgenstein kültür alanında, Popper bilimsel devrim hakkında benzer bir yaklaşımda bulunmuşlardır.) Zeitgeist belli bir dünya görüşü içerir. (Bu terimin Hegel'e kadar yolu var.