aferin

  • farsça olup, övme, kutsamak, takdir ve alkışlama anlamlarını içerir.
  • Günümüz türkçesinde, karşıdaki insandan üstün olduğunu varsayıp takdir etmek manasına gelen sözcük.