laissez faire laissez passer
böyle bir başlık yok.
ama olur yani çok da şey yapmamak lazım.