insanın kendini çok değerli bir varlık olarak görmesi
böyle bir başlık yok.
ama olur yani çok da şey yapmamak lazım.