bir kereden bir şey olmaz cümlesinden sonraki yapılan eylemler
Başlık 55 karakterden uzun olamaz!
Bu başlık tam 62 karakter.