bir ikiden iki de ten nce
böyle bir başlık yok.
ama olur yani çok da şey yapmamak lazım.