belgesel dalnda en baarl lerleme dl
böyle bir başlık yok.
ama olur yani çok da şey yapmamak lazım.