sözlük yazarlarının içine işleyen dizeler


  • Neden bilmiyorum ama onlarca şairden, onlarca şiirden bir bu iki dize etkiler beni:

    "Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
    'Yandık! 'diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!" demiş Gavur Akif.

    (bkz: Mehmet Akif ERSOy)